Returul produselor

Potrivit dispozitiilor OUG 34/2014 privind protectia consumatorului in cazul în care efectuați o Comandă prin intermediul Site-ului, puteți anula Comanda în orice moment înainte de încheierea Contractului, conform prezenţilor Termeni şi Condiţii.

Clientul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în termen de 14 zile, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:
(i) ziua în care Clientul sau persoana indicată de Client pentru primirea Comenzii, preia Comanda prin semnarea documentului de livrare pus la dispoziție de către Curier, sau:
(ii) în cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs;
(iii) în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
(iv) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a primului Produs.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează GRUPPO FEERIA SRL cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
(i) transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a unei declaraţii neechivoce în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract;
(ii) completarea şi transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a formularului disponibil în secțiunea “RETURUL PRODUSELOR”,.
În orice situaţie în care Clientul comunică la adresa de e-mail declaraţia neechivocă de retragere din contract sau formularul menţionat anterior completat corespunzător, Vânzătorul va confirma primirea prin email la adresa comunicată de Client la momentul efectuării Comenzii.
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz: (i) de a executa contractul la distanţă;
(ii) de a încheia un contract la distanţă, în cazul în care consumatorul a efectuat o Comandă.

Cu excepţia cazului în care GRUPPO FEERIA SRL s-a oferit să recupereze ea însăşi Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează GRUPPO FEERIA SRL sau unei persoane autorizate de aceasta (de obicei, o companie de curierat) să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat GRUPPO FEERIA SRL decizia sa de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Clientul este informat asupra faptului că în cazul în care îşi exercită dreptul de retragere conform celor menţionate anterior, urmează să suporte doar costurile directe legate de returnarea Produselor. În situaţia în care Clientul optează să returneze Produsele prin compania de curierat propusă de GRUPPO FEERIA SRL, costurile de returnare a Produselor vor fi calculate în funcţie de categoria de Produse comandate (Produse voluminoase sau nevoluminoase), iar costurile cu returnarea Produselor vor fi scăzute din valoarea sumei de restituit de către GRUPPO FEERIA SRL.

În cazul în care returnarea Produselor se realizează printr-o companie de curierat aleasă de Client, costurile cu returnarea sunt suportate în mod direct de către Client. GRUPPO FEERIA SRL nu este obligată să ramburseze eventuale costuri suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.

În cazul în care, indiferent de motivul pentru care decizi să returnezi produsul (produsele) în termenul legal, o poți face în același magazin din care l-ai ridicat, altfel personalul magazinului nu va putea să îți proceseze cererea.

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, suplimentar faţă de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării Produselor în scopul returnării. În situaţia în care GRUPPO FEERIA SRL va constata diminuarea valorii Produselor returnate, va efectua o expertiză tehnică ale cărei concluzii vor fi transmise Clientului în vederea informării, arătând totodată procentul de diminuare a valorii Produselor.

GRUPPO FEERIA SRL rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, mai puţin costurile de manipulare si transport care difera in functie de produs (volum si greutate) si de adresa clientului, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată de decizia de retragere din Contract a Clientului. Termenul mai sus menţionat va fi respectat numai dacă Produsele vor fi returnate de către Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În măsura în care Produsele returnate nu sunt recepţionate în interiorul termenului de 14 zile, GRUPPO FEERIA SRL poate amâna rambursarea sumelor până la momentul recepţionării Produselor, respectiv până are posibilitatea verificării stării acestora.

Rambursarea sumelor se efectuează în termen de 14 zile de la exercitarea dreptului de retragere, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

În cazul în care sunt returnate numai o parte din Produsele comandate, iar Clientul a optat pentru returnarea Produselor prin compania de curierat indicată de Vânzător, costurile cu returnarea Produselor vor fi reţinute din valoarea sumei de restituit de către GRUPPO FEERIA SRL , fiind calculate procentual faţă de costul aferent fiecărui Produs returnat. În cazul în care Clientul a optat pentru returnarea parţială a Produselor altfel decât prin compania de curierat indicată de GRUPPO FEERIA SRL , costurile cu livrarea vor fi restituite Clientului de asemenea procentual faţă de costul fiecărui Produs returnat.

GRUPPO FEERIA SRL poate amâna rambursarea sumelor datorate Clientului până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către GRUPPO FEERIA SRL , luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Potrivit dispozitiilor OUG 34/2014 privind protectia consumatorului, art. 16, produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar, nu se pot returna.

Nicio prevedere din prezenta Secţiune nu aduce atingere drepturilor de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumatori.

În scopul ridicării Produselor în vederea returnării, Clientul este obligat să indice detalii suficiente privind condiţiile existente la locul de preluare a Produselor, precum şi dacă consideră necesară prezenţa unei echipe formată din mai mulţi angajaţi, în vederea preluării.

Clientul care îşi exercită dreptul de retragere este informat cu privire la faptul că poate returna Produsele cu/fără ambalajul de carton original, însă în condiţii de ambalare potrivite pentru a putea fi transportate. Lipsa ambalării corespunzătoare poate determina deteriorarea Produsului care va fi în cele din urmă reţinută din valoarea de restituit Clientului. Cu toate acestea, Clientul trebuie să se asigure că returnează toate componentele Produsului/Produselor returnate. În cazul Produselor formate din mai multe componente, Clientul este obligat să returneze complet Produsul. Nu se acceptă returnarea produselor incomplete.

În măsura în care prin intermediul unei singure Comenzi au fost achiziţionate mai multe Produse, Clientul are dreptul de a returna doar o parte dintre acestea. Suma de bani ce urmează a fi restituită de către noi, va fi calculată raportat la valoarea Produselor returnate.